Publikacija She Figures 2021, ki jo je izdal Generalni direktorat za raziskave in razvoj Evropske komisije, uporablja najnovejše razpoložljive statistične podatke za spremljanje stanja raziskav in inovacij na področju enakosti spolov v Evropi ter zunaj nje.

Analiza zagotavlja primerljive podatke in analize za približno 88 kazalnikov. Podatki sledijo »kronološkemu potovanju« žensk od diplomiranja na doktorskem študiju do udeležbe na trgu dela in prevzema vlog odločanja, hkrati pa raziskujejo razlike v delovnih pogojih žensk in moških ter rezultatih raziskav in inovacij.

Izdaja poročila za leto 2021 kaže, da število študentk in diplomantk na dodiplomski, magistrski ter doktorski ravni v zadnjih letih vztrajno raste. Vendar pa so ženske še vedno premalo zastopane v raziskovalnih in inovacijskih poklicih.

 

Poleg tega ženske predstavljajo le približno eno tretjino raziskovalcev (33 %). Na najvišji akademski ravni so ženske še vedno premalo zastopane, saj imajo približno četrtino rednih profesorskih mest (26 %). Prav tako je manj verjetno, da bodo ženske zaposlene kot znanstvenice in inženirke (41 %) in so premalo zastopane med samozaposlenimi strokovnjaki v znanosti in inženirstvu ter poklicih IKT (25 %).

Enakost med ženskami in moškimi je ena temeljnih vrednot Evropske unije. Od sporočila Evropske komisije ERA iz leta 2012 se je enakost spolov v raziskavah in inovacijah kot prednostna naloga postopoma krepila.

Publikacija She Figures, ki je bila prvič izdana leta 2003 in posodobljena vsaka tri leta, predstavlja podatke o enakost spolov na področju politik raziskav in inovacij.

Poročilo: She Figures 2021

Interaktivni zemljevid

Pripravila: PV
Foto: Evropska komisija/SLOGA

Translate »