Prispevki

Soustvarjajte Portal pozitivnih praks

Na Portalu pozitivnih praks bodo objavljali zapise o dogodkih, primerih, zgledih, kako posamezniki ali skupine učinkovito poskrbijo za čistejše okolje. Krovni temi sta: vsakršno ravnanje z odpadki (od preprečevanja, ponovne uporabe, pravilnega ločevanja do odstranjevanja/čiščenja) in družbeno koristne prostovoljne aktivnosti. Vsak mesec bo posvečen ožji temi, s katero se bo ukvarjala celotna akcija. Ekologi brez meja vabijo k sodelovanju.  Beri dalje