Soustvarjajte Portal pozitivnih praks

Soustvarjajte Portal pozitivnih praks

Na Portalu pozitivnih praks bodo objavljali zapise o dogodkih, primerih, zgledih, kako posamezniki ali skupine učinkovito poskrbijo za čistejše okolje. Krovni temi sta: vsakršno ravnanje z odpadki (od preprečevanja, ponovne uporabe, pravilnega ločevanja do...
Translate »