Na Portalu pozitivnih praks bodo objavljali zapise o dogodkih, primerih, zgledih, kako posamezniki ali skupine učinkovito poskrbijo za čistejše okolje. Krovni temi sta: vsakršno ravnanje z odpadki (od preprečevanja, ponovne uporabe, pravilnega ločevanja do odstranjevanja/čiščenja) in družbeno koristne prostovoljne aktivnosti. Vsak mesec bo posvečen ožji temi, s katero se bo ukvarjala celotna akcija. Ekologi brez meja vabijo k sodelovanju. 

Kot pove že ime portala, je to prostor izključno za pozitivne zgodbe o ukrepih, pobudah in rešitvah, ki navdihujejo, opogumljajo in spodbujajo k posnemanju.

Krovni temi sta: vsakršno ravnanje z odpadki (od preprečevanja, ponovne uporabe, pravilnega ločevanja do odstranjevanja/čiščenja) in družbeno koristne prostovoljne aktivnosti. Vsak mesec bo posvečen ožji temi, s katero se bo ukvarjala celotna akcija, in sicer:

  • junij zero waste turizmu
  • julij divjim odlagališčem
  • avgust dogajanju na globalni ravni
  • september smetenju
  • oktober zavrženi hrani
  • november plastičnim odpadkom
  • december elektronskim odpadkom.

Seveda z veseljem sprejemajo prispevke tudi na druge teme in izven predpisanih terminov.

Podrobneje

 

Translate »