Prispevki

Ena Zemlja

Podjetja in trajnostni razvoj: škodljivci, popravljalci in iskalci novih poti

Junija bo minilo 50 let od Stockholmske konference o človekovem okolju in Okoljskem programu ZN. Skupina Earth Negotiations Bulletin team pri Mednarodnem inštitutu za trajnostni razvoj IISD ob tej obletnici pod skupnim naslovom Still Only One Earth: Lessons from 50 years of UN sustainable development policy pripravlja serijo prispevkov, v katerih analizirajo uspehe in pomanjkljivosti petih desetletij globalne okoljske politike. Pri tem izhajajo iz osnovnega sporočila leta 1972: Only One Earth, Samo ena Zemlja, in poudarjajo, da ima človeštvo še vedno na voljo samo eno zemljo.

Beri dalje

5 uspešnih partnerstev med korporacijami in majhnimi NVO

Partnerstva s korporacijami so izziv za katerokoli neprofitno organizacijo, vendar se lahko zdijo še posebej nedosegljiva najmanjšim organizacijam, ki se ne morajo zanašati na velika imena ali mreže.

Eno izmed večjih tveganj za majhne NVO, ki delajo na gradnji programov s korporacijami je past »transakcijskega partnerstva«, ki vodi k zgolj pogodbenemu razmerju, kot pa k nečemu bolj transformativnemu in dvostranskemu. Pomenljivemu partnerstvu, kjer so skupni cilji jedro strategije, cilje pa dosegata oba partnerja.

Beri dalje