Prispevki

Sprejet Periodični načrt na področju enakih možnosti žensk in moških za leti 2018 in 2019

Vlada je 30. maja sprejela periodični načrt za izvajanje resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015-2020 za letošnje in prihodnje leto, ki opredeljuje posamezne naloge in aktivnosti nosilnih in sodelujočih organov za izvajanje ciljev in ukrepov na posameznih področjih. Beri dalje