Prispevki

Javno posvetovanje o boju proti nasilju na podlagi spola in nasilju v družini

Evropska komisija je začela javno posvetovanje o najboljših načinih za boj proti nasilju na podlagi spola in nasilju v družini. Zbrana mnenja bodo vključena v zakonodajno pobudo, napovedano v strategiji za enakost spolov, ki se pričakuje do konca tega leta. Beri dalje

Ob današnjem dnevu boja proti nasilju nad ženskami opozorila, da je tretjina žensk žrtev fizičnega ali spolnega nasilja

25. novembra obeležujemo Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, ki ga obeležujemo vse od leta 1981. V letošnjem letu poteka pod geslom Pobarvaj svet oranžno. Beri dalje

Za varstvo otrok pred nasiljem ključna ratifikacija tretjega Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah

S sprejemom novele Zakona o preprečevanju nasilja v družini Republika Slovenija ureja področja, za katera se je v osmih letih od sprejema zakona izkazalo, da niso bila ustrezno urejena, in v nacionalno zakonodajo prenaša mednarodno sprejete zaveze. Kazenska zakonodaja otrok posebej ne varuje pred nasiljem v družini, vendar je s prepovedjo nasilja v družini otrokom ravno tako priznana pravica do življenja brez nasilja. Učinkovit mehanizem za zaščito otrok je Izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah o postopku sporočanja kršitev, ki omogoča individualne postopke. Slovenija je pri pripravi tretjega Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah igrala proaktivno vlogo, zato Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC Vlado Republike Slovenije poziva, da čimprej izpelje postopke za sprejem zakona o ratifikaciji tega protokola in izpolni zavezo, ki jo je dala s podpisom tega protokola. Beri dalje