NVO in MZZ o vključujočem sodelovanju

NVO in MZZ o vključujočem sodelovanju

Na pobudo platforme SLOGA smo se nevladne organizacije srečale z ekipo Sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč pod vodstvom dr. Melite Gabrič, ki bo pripravila Strategijo MRS in HP kot izvedbenega dokumenta nove Resolucije o MRS in HP, sprejetem v...
Translate »