Prispevki

5 uspešnih partnerstev med korporacijami in majhnimi NVO

Partnerstva s korporacijami so izziv za katerokoli neprofitno organizacijo, vendar se lahko zdijo še posebej nedosegljiva najmanjšim organizacijam, ki se ne morajo zanašati na velika imena ali mreže.

Eno izmed večjih tveganj za majhne NVO, ki delajo na gradnji programov s korporacijami je past »transakcijskega partnerstva«, ki vodi k zgolj pogodbenemu razmerju, kot pa k nečemu bolj transformativnemu in dvostranskemu. Pomenljivemu partnerstvu, kjer so skupni cilji jedro strategije, cilje pa dosegata oba partnerja.

Beri dalje