Prispevki

Ženske z nizkimi kvalifikacijami imajo manj možnosti na trgu dela v EU

Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) je nedavno objavil študijo Spol, spretnosti in prekarno delo v EU, v katerem analizira stanje nizkokvalificiranih ljudi EU ter glavne izzive zanje. Beri dalje