Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) je nedavno objavil študijo Spol, spretnosti in prekarno delo v EU, v katerem analizira stanje nizkokvalificiranih ljudi EU ter glavne izzive zanje.

Na trgu dela se stalno povečujejo zahteve po kompetencah v vseh sektorjih. To je velik izziv za 64 milijonov žensk in moških v EU z nizko ravnjo izobrazbe, ki so v primerjavi z ljudmi s srednjo ali visoko stopnjo izobrazbe pogosteje brezposelni ali povsem izključeni s trga dela. Nizkokvalificirane ženske še posebno težko pridejo do dela z dostojno plačo. Samo 42 % nizkokvalificiranih žensk je zaposlenih, od tega jih skoraj polovica dela v prekarnih oblikah zaposlitve. Poleg tega več kot 6 milijonov žensk in 2 milijona moških brez srednješolske izobrazbe v EU ni bilo nikoli zaposlenih. 14 % žensk in 5 % moških z nizko usposobljenostjo pa ni bilo vključenih na trg dela že vsaj 10 let. Napovedi za evropski trg dela kažejo, da bo v prihodnosti največ potreb po visoko usposobljeni delovni sili v sektorjih, kjer prevladujejo moški, na primer znanost, tehnologija, inženirstvo in matematika (STEM). Te delovne priložnosti niso na voljo ljudem z nizko ravnjo izobrazbe in zlasti so prikrajšane ženske.

Evropska komisija je nedavno predstavila evropski steber socialnih pravic, s katerim naj bi prispevala k izboljšanju delovnih in življenjskih razmer za državljane. Pobuda poudarja potrebo po enakem dostopu do kakovostne in vključujoče izobrazbe, usposabljanja in vseživljenjskega učenja. Dvig izobrazbe lahko sprosti neizkoriščen kapital v EU, zlasti ko gre za udeležbo žensk na trgu dela. Možnosti za pridobitev boljše izobrazbe pa morajo spremljati poštene delovne razmere, da se lahko dvigne kakovost dela za vse.

Celotno sporočilo

Translate »