Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) je nedavno objavil študijo Spol, spretnosti in prekarno delo v EU, v katerem analizira stanje nizkokvalificiranih ljudi EU ter glavne izzive zanje.

Na trgu dela se stalno povečujejo zahteve po kompetencah v vseh sektorjih. To je velik izziv za 64 milijonov žensk in moških v EU z nizko ravnjo izobrazbe, ki so v primerjavi z ljudmi s srednjo ali visoko stopnjo izobrazbe pogosteje brezposelni ali povsem izključeni s trga dela. Nizkokvalificirane ženske še posebno težko pridejo do dela z dostojno plačo. Samo 42 % nizkokvalificiranih žensk je zaposlenih, od tega jih skoraj polovica dela v prekarnih oblikah zaposlitve. Poleg tega več kot 6 milijonov žensk in 2 milijona moških brez srednješolske izobrazbe v EU ni bilo nikoli zaposlenih. 14 % žensk in 5 % moških z nizko usposobljenostjo pa ni bilo vključenih na trg dela že vsaj 10 let. Napovedi za evropski trg dela kažejo, da bo v prihodnosti največ potreb po visoko usposobljeni delovni sili v sektorjih, kjer prevladujejo moški, na primer znanost, tehnologija, inženirstvo in matematika (STEM). Te delovne priložnosti niso na voljo ljudem z nizko ravnjo izobrazbe in zlasti so prikrajšane ženske.

Evropska komisija je nedavno predstavila evropski steber socialnih pravic, s katerim naj bi prispevala k izboljšanju delovnih in življenjskih razmer za državljane. Pobuda poudarja potrebo po enakem dostopu do kakovostne in vključujoče izobrazbe, usposabljanja in vseživljenjskega učenja. Dvig izobrazbe lahko sprosti neizkoriščen kapital v EU, zlasti ko gre za udeležbo žensk na trgu dela. Možnosti za pridobitev boljše izobrazbe pa morajo spremljati poštene delovne razmere, da se lahko dvigne kakovost dela za vse.

Celotno sporočilo