Indeks družbenega napredka 2016: Slovenija med bolje ocenjenimi

Indeks družbenega napredka 2016: Slovenija med bolje ocenjenimi

Indeks družbenega napredka 2016, ki obsega tri področja (človekove pravice, temelji dobrega počutja in priložnosti), je bil objavljen konec junija. Zajema 133 držav s popolnimi podatki in 27 držav z delnimi podatki, kar predstavlja 99 odstotkov človeštva. Indeks...
Translate »