Indeks družbenega napredka 2016, ki obsega tri področja (človekove pravice, temelji dobrega počutja in priložnosti), je bil objavljen konec junija. Zajema 133 držav s popolnimi podatki in 27 držav z delnimi podatki, kar predstavlja 99 odstotkov človeštva.

Indeks celovito meri družbeno in okoljsko uspešnost posamezne države, ki temelji na več kot 50 kazalnikih.

Finska je na vrhu z rezultatom 90,09 od 100. Srednjeafriška republika je na zadnjem mestu z oceno 30,03 od 100. Slovenija je med bolje ocenjenimi z oceno 84,27.

Če združimo rezultate vseh držav, ponderirane z velikostjo populacije, ugotovimo, da je povprečna ocena družbenega napredka 62,88, kar je enakovredno indeksu v Mongoliji ali Kirgizistanu. Če bi bil torej svet država, bi dosegel oceno 62,88; 73,17 za dimenzijo osnovne človekove potrebe, 67,24 za temelje dobrega počutja in samo 48,24 za priložnost.

Translate »