Prispevki

Posodobljeno nacionalno poročilo Indeksa brezdržavljanskosti

Mirovni inštitut obvešča, da je objavljeno posodobljeno nacionalno poročilo Indeksa brezdržavljanskosti #StatelessnessINDEX, ki ga Mirovni inštitut pripravlja z Evropsko mrežo o brezdržavljanskosti (European Network on Statelessness) ponuja pregled nacionalne zakonodaje in praks ter priporočila Vladi RS.
Beri dalje

Nacionalno poročilo indeksa brezdržavljanskosti

Mirovni inštitut je objavil posodobljen profil Slovenije kot del indeksa brezdržavljanskosti – Statelessness Index. Statelessness Index profil Slovenije prinaša analizo za več kot 25 različnih kategorij. Zakonodaja, politike in praksa v vsaki od teh kategorij se ocenjujejo glede na mednarodne norme in dobre prakse ter so označeni z jasnim in lahko razumljivim ocenjevalnim ključem.

Nove informacije ne kažejo posebnega napredka pri naslavljanju pomanjkljivosti v zakonodaji, politikah in praksah na področju brezdržavljanskosti. Slovenija na srečanju UNHCR oktobra 2019 v Ženevi tudi ni predstavila nikakršnih konkretnih zavez glede naslavljanja problemov brezdržavljanskosti.

Medtem pa se izrisujejo nove problematične prakse, s katerimi Slovenija prispeva k tveganju, da bodo nekateri otroci, rojeni v Sloveniji, ostali brez vsakega državljanstva. Čeprav načeloma Slovenija ustrezno registrira rojstva otrok, rojenih v Sloveniji, poročila iz prakse kažejo, da uradniki zavračajo registracijo očetovstva, kadar starši-tuji državljani ne predložijo poročnega lista. Slednje v praksi lahko povzroči, da očetje ne morejo prenesti svojega državljanstva na otroka.

Nacionalno poročilo v slovenskem in angleškem jeziku.

Vir: Mirovni inštitut

Mirovni inštitut je objavil posodobljen indeks brezdržavljanskosti

Mirovni inštitut je skupaj z Evropsko mrežo o brezdržavljanskosti (European Network on Statelessness) objavil posodobljeno analizo o indeksu brezdržavljanskosti v Sloveniji. To zdaj vključuje nacionalno poročilo v slovenščini, z glavnimi priporočili za spremembe, ki so potrebne za izboljšanje položaja moških, žensk in otrok brez državljanstva, ki živijo v Sloveniji.

Beri dalje