Prispevki

Humanitarno-razvojno-mirovno povezovanje

Na dogodku bodo predstavniki GD DEVCO, GD ECHO in ESZD predstavili in razpravljali o poročilu ETTF (European think tanks group) »EU humanitarian aid: Caught between nexus and independence«. Publikacija analizira aktualna vprašanja o humanitarni pomoči Evropske unije s posebnim poudarkom humanitarno-razvojno-mirovnem povezovanju (humanitarian-development-peace nexus oziroma HDP nexus). Beri dalje