Prispevki

Globalno poročilo 2019 o enakosti spolov Equal Measures 2030

Letno poročilo “Harnessing the power of data for gender equality” (Izkoristiti moč podatkov za enakost spolov) o enakosti spolov v 129 državah sveta (v katerih živi 95 % svetovne populacije žensk in deklic) Slovenijo umešča na 6. mesto. Indeks meri enakost pri 14 od 17 ciljev trajnostnega razvoja, določenih v Agendi za trajnostni razvoj do leta 2030.

Beri dalje