Letno poročilo “Harnessing the power of data for gender equality” (Izkoristiti moč podatkov za enakost spolov) o enakosti spolov v 129 državah sveta (v katerih živi 95 % svetovne populacije žensk in deklic) Slovenijo umešča na 6. mesto. Indeks meri enakost pri 14 od 17 ciljev trajnostnega razvoja, določenih v Agendi za trajnostni razvoj do leta 2030.


Poročilo ugotavlja, da kar 40 % deklic in žensk (1,4 milijarde) živi v državah, ki ne dosegajo enakosti spolov. Druge 1,4 milijarde jih živi v državah, ki so komajda presegle mejo med neenakostjo in enakostjo. Celo države z najboljšimi rezultati – med njimi je tudi Slovenija – čaka še veliko dela, zlasti na področju klimatskih sprememb, vključevanja vidika spola v proračune in javne storitve, enake zastopanosti na mestih odločanja, plačne vrzeli in nasilja nad ženskami. Nobena država na svetu se cilju še ni tesno približala.

Equal Measures 2030 (EM2030) je skupni napor vodilnih regionalnih in globalnih organizacij iz civilne družbe in razvojnega in zasebnega sektorja. Delajo za zagotavljanje podatkov, ki jih potrebujejo gibanja deklic in žensk in zagovornice_ke, ko jih potrebujejo in v obliki, ki jo lahko uporabijo za vodenje in usmerjanje ambicioznih odločitev na področju politik, zakonov in financiranja, da bi dosegli obstoječe zaveze vlad v skladu s cilji trajnostnega razvoja (CTR) za doseganje enakosti spolov.

Verjamejo da; če zagotovimo boljši dostop do podatkov, analize in orodij za napredek proti CTR-jem, ki zadevajo deklice in ženske, če imajo gibanja deklic in žensk, zagovornice_ki in prvaki_nje boljše veščine in zmožnosti za učinkovitejšo rabo podatkov; če bodo izvajale_i tudi s podatki podprte kampanje; lahko sledijo resnične spremembe v zakonih o enakosti spolov, politikah in proračunih.

Celotno poročilo lahko v angleščini preberete tukaj.

Vir: Enakost spolov

Translate »