Civic Space Watch 2020

Civic Space Watch 2020

European Civic Forum je izdalo “Civic Space Watch 2020”, poročilo, ki prikazuje izzive, s katerimi se je soočala civilna družba v letu 2020, s posebnim poudarkom na tem, kako so ukrepi za zajezitev pandemije, vplivali na civilno družbo in kako se je ta...
Translate »