European Civic Forum je izdalo “Civic Space Watch 2020”, poročilo, ki prikazuje izzive, s katerimi se je soočala civilna družba v letu 2020, s posebnim poudarkom na tem, kako so ukrepi za zajezitev pandemije, vplivali na civilno družbo in kako se je ta odzvala. Vsebuje splošno analizo trendov poslabšanja pravic v EU, 7 intervjujev z aktivisti in šest študij primerov.

Predstavijo tudi stanje v Sloveniji, kjer civilna družba pokriva široka področja delovanja z relativno visoko stopnjo prostovoljstva. Kljub temu imajo organizacije že dolgo težave zaradi omejenih finančnih in človeških virov, zlasti na področju zagovorniških aktivnosti. Čeprav je civilna družba pogosto tarča obrekovanja s strani politike, zlasti na področju okolja in migracij, se je zakonodajno okolje spomladi 2018 bistveno izboljšalo, ko je zakon o nevladnih organizacijah opredelil pojem nevladnih organizacij in ustanovil sklad za krepitev sektorja.

Kljub temu je leta 2020 prišlo do poslabšanja državljanskega prostora in pravne države po oblikovanju nove desne vlade, kar je sovpadalo z razglasitvijo epidemije v državi. Poročilo opozarja, da je od sredine marca vlada večkrat poskušala in uspela pogosto spremeniti demokratična pravila ter omejiti dialog.

Povzetek v slovenskem jeziku za slovensko okolje.