Active young citizens for sustainable development

Active young citizens for sustainable development

Namen razpisa CEI – Central European Iniciative je spodbuditi srednje šole v sodelujočih državah, da dijakom predstavijo Agendo Združenih narodov 2030 in 17 ciljev trajnostnega razvoja (SDG). Specifični cilji razpisa so: spodbuditi razumevanje načel in strukture...
Translate »