Svetovni dan mest je čas za razmislek o ključni vlogi mest pri trajnostnem razvoju.

Mesta so gonilna sila gospodarske rasti in inovacij, ki so ključnega pomena za uresničitev Agende 2030 in ciljev trajnostnega razvoja. Prav tako so v ospredju današnjih zapletenih izzivov, od podnebne krize pa vse do vse večjih neenakosti in politične polarizacije.

Lokalne oblasti se spopadajo z omejeno podporo in viri, medtem ko je povpraševanje po infrastrukturi, dostopnih stanovanjih, učinkovitem prometu in socialnih storitvah ogromno in narašča. Letošnja tema svetovnega dneva mest “Financiranje trajnostnega urbanega razvoja”, je poziv k ukrepanju.

Vlade, mednarodne organizacije, zasebni sektor in civilna družba morajo sodelovati pri zbiranju finančnih sredstev za odporna in trajnostna mesta.

Generalni sekretar Združenih narodov António Guterres je odločen zagovornik pravičnih finančnih rešitev na svetovni ravni, saj kot pravi, “je te treba uporabiti skupaj z inovativnimi in raznolikimi viri financiranja za krepitev lokalnih strategij financiranja, ki so podnebju prijazne, vključujoče in pravične“.

Svetovalna skupina za lokalne in regionalne oblasti bo okrepila usklajevanje za izvajanje ciljev trajnostnega razvoja ter poskrbela, da bodo glasovi mest in regij slišani na vrhu prihodnosti prihodnje leto.

Svetovni dan mest je priložnost za razmislek o ključni vlogi, ki jo imajo mesta pri trajnostnem razvoju.

Vir: UN

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

Trajnostno Lokalno Globalno II pasica

 

 

Translate »