11. oktobra je svetovni dan deklic, ki je letos potekal pod sloganom Moj glas za našo prihodnost. UNICEF in partnerji  vsako leto  pomagajo okrepiti prizadevanja deklic za zaščito njihovih pravic, za družbo enakih možnosti in enakosti med spoloma, ki jih v vsakdanjem življenju prepogosto niso deležne. Pandemija koronavirusa je letos dodatno ogrozila položaj deklic, saj ima uničujoč vpliv na njihova življenja po vsem svetu. UNICEF in partnerji pozivajo, da skupaj ustvarimo boljši svet za deklice – okrepimo njihov glas in pomagamo uresničiti njihove predloge za našo skupno prihodnost.

Danes so mnoge deklice deležne napredka, ki je bil dosežen v zadnjih desetletjih na področju izobraževanja, toda hitrost doseganja napredka je potrebno pospešiti.

· 66 % deklet srednješolske starosti je danes vpisanih v srednjo šolo v primerjavi s 50% leta 1998, toda v vsaj 20 državah skoraj nobena deklica iz revnejših družin na podeželju ne konča srednje šole.

· Skoraj 25% deklet, starih od 15 do 19 let, ni niti zaposlenih niti v izobraževanju ali usposabljanju, v primerjavi z 10% dečkov iste starosti.

· S spolom povezane vloge in stereotipi so naučeno vedenje, ki se začne v zgodnjem življenju, utrdi v obdobju mladostništva in vpliva na izbiro delovnih mest. V več kot dveh tretjinah držav na svetu je odstotek žensk med diplomanti znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike (STEM) manj kot 15 %.

· Številne države še vedno uporabljajo učbenike s škodljivimi stereotipi, ki še poglabljajo razlike med spoloma.

· Približno 335 milijonov deklic obiskuje osnovne in srednje šole, ki nimajo ustreznih sanitarij za menstrualno higieno. Mnoge deklice zato v obdobju menstruacije ne hodijo v šolo.

· Od leta 1995 se je delež mladih žensk, ki so bile poročene v otroštvu, globalno zmanjšal z 25 % na približno 20%. V poroke je vsako leto še vedno prisiljenih približno 12 milijonov deklet deklic. Zaradi pandemije koronavirusa bi bi bilo lahko v poroke prisiljenih dodatnih 4 milijone deklet.

· Deklice so pogosteje verbalno in spolno nadlegovane in zlorabljene, medtem ko so dečki najpogosteje izpostavljeni fizičnemu nasilju.

· 13 milijonov deklet, starih od 15 do 19 let, je bilo žrtev posilstva. Dokler se dekleta bojijo za svojo varnost, ne morejo uresničiti vseh svojih potencialov na področju izobraževanja, zaposlitev in drugih družbenih priložnosti.

Vir: UNICEF

Translate »