Ta svetovni dan poudarja izzive, s katerimi se soočajo slepi in slabovidni posamezniki. Invalidi, ki jih je na svetu ena milijarda, se pogosto srečujejo z ovirami pri dostopu do zdravstvenega varstva, izobraževanja in zaposlitve. Slabovidne osebe se med med omejitvami soočajo z večjimi težavami, kar vpliva na njihovo samostojnost in komunikacijo, pri čemer je poudarjena potreba po dostopnih informacijah v oblikah, kot sta Braillova pisava in zvočni zapis.

Pandemija je poudarila pomen digitalne dostopnosti za zagotavljanje vključenosti. Različne agencije ZN izvajajo prakse za spodbujanje odziva na COVID-19, ki vključuje invalide, vključno s pripravo gradiva v Braillovi pisavi za ozaveščanje v državah, kot je Malavi, in razširjanjem zvočnih informacij v Etiopiji. UNICEF je pripravil dostopne smernice v več jezikih.

Svetovni dan Braillove pisave, ki ga obeležujemo od leta 2019, ozavešča o Braillovi pisavi kot ključnem komunikacijskem sredstvu za slepe in slabovidne posameznike. Braillova pisava, ki jo je razvil Louis Braille v Franciji v 19. stoletju, uporablja šest pik za predstavitev črk, številk in simbolov. Ima ključno vlogo pri izobraževanju, svobodi izražanja in socialni vključenosti, kar je v skladu z načeli Konvencije o pravicah invalidov.

Več na spletni strani United Nations

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

Trajnostno Lokalno Globalno II pasica

Translate »