Ob svetovnem dnevu boja proti otroškemu delu, 12. junija, so številni otroci po svetu še vedno izpostavljeni prisilnemu delu in drugim oblikam izkoriščanja. Po podatkih Mednarodne organizacije dela (ILO) se z otroškim delom še vedno sooča 160 milijonov otrok, med katerimi je polovica izkoriščanih pri nevarnem delu.

Evropska komisija in visoki predstavnik Josep Borrell ob tem dnevu opozarjata, da je ob izkoriščanju otrok onemogočen njihov polni razvoj. Trajnostno in pravično prihodnost je mogoče doseči z zagotavljanjem njihovega kakovostnega izobraževanja, zdravstvenega varstva in dostojnega življenja.

Evropska unija je v skladu s cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov, durbanskim pozivom k ukrepanju in, kot je določeno v akcijskem načrtu EU za človekove pravice in demokracijo 2020-2024, odločena do leta 2025 izkoreniniti prisilno delo, odpraviti sodobno suženjstvo in trgovino z ljudmi ter odpravo vseh oblike dela otrok.

Celovita strategija Evropske unije o otrokovih pravicah (2021-2024) je poziv k izkoreninjenju otroškega dela postavila v središče svoje globalne razsežnosti in skupaj s prvim akcijskim načrtom za mlade na področju zunanjega delovanja predlagala konkretne ukrepe.

Za boj proti delu otrok je potreben celovit pristop, ki bo učinkovito obravnaval temeljne vzroke tega pojava, vključno z revščino, neenakostjo, pomanjkljivim dostopom do izobraževanja in omejeno socialno zaščito otrok, hkrati pa bo spodbujal dostojno delo za odrasle po vsem svetu. Cilj strategije EU za otrokove pravice 2021-2025, ki jo podpira akcijski načrt za mlade v okviru zunanjega delovanja EU, je zagotoviti, da bodo vsi otroci v Evropski uniji uživali svoje pravice ter da bo Evropska unija spodbujala in varovala pravice otrok po vsem svetu ter do leta 2023 odpravila delo otrok v vseh oblikah v skladu z akcijskim načrtom Evropske unije za človekove pravice in demokracijo 2020-2024.

Eden ključnih elementov pristopa Evropske unije k obravnavi dela otrok je spodbujanje družbene odgovornosti podjetij in trajnostnih dobavnih verig. Direktiva o potrebni skrbnosti pri trajnostnem poslovanju podjetij zahteva, da podjetja v Evropski uniji v svojih dobavnih verigah izvajajo potrebno skrbnost pri obravnavanju kršitev človekovih pravic, vključno z delom otrok.

Evropska unija sodeluje tudi v več projektih in programih, katerih cilj je izkoreninjenje dela otrok v dobavni verigi bombaža, spodbuja uporabo trajnostnih metod pridelave kakava in si prizadeva za preprečevanje dela otrok pri njegovi pridelavi. Financira tudi razvojne programe, namenjene zmanjševanju dela otrok, kot je mednarodni program Mednarodne organizacije dela za odpravo dela otrok (IPEC+) in podpira pobude za boj proti delu otrok v posebnih sektorjih, kot sta rudarstvo in gradbeništvo.

Za odpravo dela otrok bo potrebno sodelovanje in partnerstvo z vladami, mednarodnimi organizacijami, socialnimi partnerji in civilno družbo, zaradi česar je Evropska unija okrepila partnerstvo z Združenimi narodi in drugimi mednarodnimi organizacijami za boj proti delu otrok.

Pripravil: NT

 

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

TLG II logotip SLOGA, TLG II, MRS

Translate »