V Moravskih Toplicah bo potekal strokovni posvet “S komunikacijo v slovensko okoljsko modernizacijo”, ki ga organizira Zveza ekoloških gibanj Slovenije, ki bo združil domače in tuje strokovnjake ter institucije z namenom izboljšanja dialoga in ukrepanja glede okoljskih izzivov.

Kdaj? v četrtek in petek, 11-12. aprila 2024

Kje? v Moravskih Toplicah, Hotel Ajda, 1. nadstropje

Poseben poudarek bo na aktualnih temah, kot so okoljska komunikacija, učinkovita energijska izraba odpadkov, nizkoogljično in krožno gospodarstvo ter preprečevanje nastajanja odpadkov. Strokovnjaki bodo razpravljali o konkretnih ukrepih, ki jih Slovenija namerava izvesti za doseganje zastavljenih ciljev, vključno z boljšo komunikacijo, spodbujanjem zelenega prehoda in krožnega gospodarstva.

Pomembno bo tudi sodelovanje med različnimi sektorji družbe in implementacija ustrezne zakonodaje ter spodbud.

Več informacij je na voljo v sporočilu za javnost in v javnem vabilu.

Translate »