Direktor SLOGE Max Zimani je bil imenovan v Strokovni svet za mednarodno razvojno sodelovanje.

Ta svet deluje kot posvetovalno telo ministrice za zunanje in evropske zadeve. Naloge strokovnega sveta vključujejo svetovanje o vprašanjih, ki jih nanj naslovi nacionalni koordinator za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, sodelovanje pri pripravi strateških in normativnih dokumentov, spremljanje izvajanja Strategije mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije do leta 2030 ter priprava mnenj o dejavnostih in stališčih Slovenije na tem področju.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih, v povezavi s 7. členom Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije, ter 90. člena Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji v Ministrstvu za zunanje zadeve, je bil izdan sklep o ustanovitvi Strokovnega sveta za mednarodno razvojno sodelovanje.

Ta sklep določa tudi organizacijo in način dela strokovnega sveta, katerega naloge vključujejo strateško svetovanje in spremljanje politik na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja.

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

Trajnostno Lokalno Globalno II pasica

Translate »