Namen Monitorja državljanstva in vseživljenjskega učenja 2021 za Slovenijo je analizirati in raziskati spremembe v formalnem, neformalnem in priložnostnem izobraževanju v Sloveniji ter njihov odnos s stanjem državljanskega prostora v državi. Slovensko poročilo se osredotoča na dve glavni temi: izobraževanje za okoljsko trajnost v okviru globalnega učenja ter krčenje civilnega prostora in prizadevanja organizacij civilne družbe za boj proti temu krčenju. Poročilo je nastalo v sodelovanju s Platformo SLOGA.

Poročilo preučuje, kako se je izobraževanje za okoljsko trajnost izvajalo v formalnem izobraževanju do leta 2020, pri čemer poudarja dejstvo, da je bila tema zagotovljena kot dodatek k formalnemu izobraževanju, ki ni bila dovolj prednostna, zlasti glede na trenutno podnebno krizo.

Poročilo obravnava stanje civilnega prostora, saj morajo biti učeči se sposobni izvajati svoje zelene kompetence kot aktivisti in tudi kot angažirani državljani. Trenutna prizadevanja javnih organov, da bi zmanjšali financiranje organizacij civilne družbe in nevladnih organizacij so privedla do krčenja prostora civilne družbe v Sloveniji.

Poročilo predstavlja tudi dobre prakse in  poudarja pomen neformalnega in priložnostnega izobraževanja ter globalnega učenja pri soočanju z globalnimi izzivi 21. stoletja.

Zaključuje se s sklopom priporočil, namenjenih institucijam EU in javnim organom, da bi v okviru prikazanih izzivov bolje podprli celosten razvoj učečih se v Sloveniji.

Monitor državljanstva in vseživljenjskega učenja 2021 Slovenija PRIPOROČILA

Foto: SOLIDAR

Poročilo za Slovenijo predstavlja eno od enajstih nacionalnih študij primerov, ki so vključene v šesto izdajo letnega spremljanja državljanstva in vseživljenjskega učenja Fundacije SOLIDAR. Pri nastanku poročila za Slovenijo je sodelovala Patricija Virtič, vodja področja globalnega učenja pri Platformi SLOGA.

Monitor državljanstva in vseživljenjskega učenja je vodilna publikacija Fundacije SOLIDAR. V tokratni, šesti izdaji, analizira razvoj politik, povezanih z državljansko vzgojo in vseživljenjskim učenjem na ravni EU in po vsej Evropi. Tokratni monitor se ukvarja s pregledom izobraževanja za okoljsko trajnost, ki je pododdelek globalnega učenja, ki je bil analiziran v prejšnjih izdajah.

Monitor državljanstva in vseživljenjskega učenja 2021 – poročilo za Slovenijo

Evropski pregled Monitorja državljanstva in vseživljenjskega učenja 2021

Podrobneje o Monitorju državljanstva in vseživljenjskega učenja 2021 in rezultatih si preberite tukaj.

Pripravila: PV

Translate »