Monitor državljanstva in vseživljenjskega učenja je vodilna publikacija Fundacije SOLIDAR. V tokratni, šesti izdaji analizira razvoj politik, povezanih z državljansko vzgojo in vseživljenjskim učenjem na ravni EU in po vsej Evropi. Tokratni monitor se ukvarjal s pregledom izobraževanja za okoljsko trajnost, ki je pododdelek globalnega učenja, ki je bil analiziran v prejšnjih izdajah. V Monitor je vključena tudi Slovenija, pri raziskavi je sodelovala vodja področja globalnega učenja platforme SLOGA.

Da bi udejanjili zelene kompetence in da bi bilo izobraževanje za okoljsko trajnost tudi v ta namen popolnoma učinkovito, učeči se potrebujejo državljanski prostor za delovanje in z njim spodbujajo kolektivno delovanje. Posledično Monitor preučuje tudi stanje civilne družbe, tudi v primerjavi s stanjem ob objavi Pariške deklaracije, da bi ugotovil, ali učeči se resnično lahko obvladajo državljanske kompetence. Monitor proučuje trende v zvezi z odprtostjo civilnega prostora po Evropi, pri čemer upošteva tudi, kako je na to vplivala pandemija, ter navede primere dobrih praks članov in partnerjev Fundacije SOLIDAR.

Raziskava temelji na enajstih nacionalnih poročilih iz Hrvaške, Francije, Nemčije, Italije, Severne Makedonije, Portugalske, Slovaške, Slovenije, Srbije, Španije in Združenega kraljestva, ki so vsa vključena v Evropski pregled Monitorja.

Evropski pregled Monitorja državljanstva in vseživljenjskega učenja 2021

Monitor državljanstva in vseživljenjskega učenja 2021 – poročilo za Slovenijo

Podrobneje o podatkih za Slovenijo si preberite tukaj

Pripravila: PV

Translate »