Leta 2018 je 46 držav svojo zavezanost Agendi za trajnostni razvoj do leta 2030 izkazalo s predstavitvijo prostovoljnih nacionalnih pregledov (Voluntary National Review – VNR) napredka pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja na Političnem forumu Združenih narodov na visoki ravni o trajnostnem razvoju. Analiza teh prostovoljnih nacionalnih pregledov je pokazala, da četudi je spremljanje obsežno, vrednotenju ni namenjene zadostne pozornosti, ugotavlja poročilo mreže EVALSDGs v partnerstvu z EvalGender+ in UN Women Independent Evaluation Service.

Poročanje prostovoljnih nacionalnih pregledov ne vključuje dokazov o evalvaciji, zlasti dokazov s poudarkom na enakosti in vidiku spola. Dostop do razčlenjenih podatkov je osrednji izziv za spremljanje napredka. Kljub temu države aktivno iščejo rešitve, pri čemer priznavajo, da je enakost spolov omogočila in pospešila doseganje vseh ciljev trajnostnega razvoja. Uresničevanje, ocenjevanje in vrednotenje Agende 2030, ki se osredotoča na pravičnost ter enakost spolov, ponuja priložnost za transformativne spremembe za doseganje enakosti spolov in pravičnosti v obdobju ciljev trajnostnega razvoja ter kasneje.

Translate »