V zvezi s norveškim finančnim mehanizmom in finančnim mehanizmom EGP 2014–2021 CNVOS sporoča, da je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko umaknila diskriminatorne pogoje za NVO na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov in Javnem razpisu za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Rok za prijavo na oba razpisa je 30. september.

Translate »