Sprejeta je bila Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027.

CNVOS je skupaj z nevladnimi organizacijami dosegel pomembne rešitve, vključno z enkratnimi predplačili za nevladne organizacije v višini 30% podpore. Davčni odtegljaj za dodano vrednost bo upravičen strošek, podpora pa se bo dodelila v poenostavljenih oblikah stroškov. V projektih neinvesticijske narave bodo stroški osebja izplačani kot strošek na enoto, preostali stroški pa se bodo financirali kot pavšal. Nova uredba priznava stroške dela po podjemni in avtorskem sporazumu ter stroške prostovoljskega dela.

Sofinanciranje projektov lokalnega razvoja bo znašalo do 80% upravičenih stroškov, najvišji znesek pa je 200.000 evrov.

Za izvajanje pristopa LEADER/CLLD so na voljo sredstva iz skladov EKSRP in ESRR v višini 84,55 mio evrov za obdobje 2023-2027.

Več na spletni strani CNVOS

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

Trajnostno Lokalno Globalno II pasica

Translate »