Ob obletnici sprejetja Agende 2030 za trajnostni razvoj in ciljev trajnostnega razvoja (25. september) so v slovenščini tudi letos izšle Najboljše novice iz sveta. Izdajo časopisa, ki je namenjen ozaveščanju širše javnosti o globalnih izzivih, ponovno koordinira SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Izdajo novic spremlja tudi posebna spletna stran Najboljših novic iz sveta, ki prinaša še več dobrih novic. Uvodnik je prispeval Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije.

Zgodbe Najboljših novic iz sveta, med njimi tudi tokrat zgodbe projektov slovenskih nevladnih organizacij, nosijo pozitivna sporočila o številnih prizadevanjih za trajnostno usmerjen svet, ki je vedno bolj povezan in soodvisen.

Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije: »Pričujoča izdaja je posvečena 16. cilju trajnostnega razvoja: miru, pravičnosti in močnim institucijam. Zavoljo naše skupne prihodnosti in prihodnosti naših otrok moramo okrepiti našo zavezanost miroljubju, spoštovanju človekovega dostojanstva, svobodi, demokraciji, enakopravnosti, načelom pravne države in spoštovanju človekovih pravic. To je tako zelo pomembno tudi v času vojne v Ukrajini, ki nas je opomnila, da mir ni samoumeven in da si moramo zanj vsak dan in vsi skupaj prizadevati.«

»Ljudje si pogosto za mir resno prizadevamo šele, kadar pride do vojne ali konflikta. A mir ogrožajo tudi manj prepoznavne, a nič manj agresivne globalne nevarnosti kot so globalno segrevanje, upadanje biotske raznovrstnosti, pandemije in pomanjkanje pitne vode. Tem se lahko zapostavimo le s sodelovanjem. Da bi bili načrti in strategije za vzpostavljanje, ohranjanje ali izgradnjo miru resnično trajnostni, morajo upoštevati vplive podnebnih sprememb,« pojasni urednica Patricija Virtič iz Platforme SLOGA.

Dodaja: »Nenasilje se kaže skozi vrednote, kot so spoštovanje človekovih pravic, svoboda in zaupanje. Socialna pravičnost se uresničuje z načeli enakosti, odgovornosti in solidarnosti. Globalno učenje deluje tako, da opolnomoči učeče se vseh starosti, da ta vprašanja razumejo kot globalna in da postanejo aktivni promotorji bolj miroljubnih, strpnih, vključujočih, varnejših in trajnostnih družb.«

Od zgodb Nobelovih nagrajencev za mir do uspehov slovenskih nevladnih organizacij V časopisu lahko preberemo zgodbe petih dobitnikov Nobelove nagrade, uspešnih obrazov miru – Malale Youzafazai, Wangari Muta Maathai, Ala Gora, Juana Manuela Santosa, Dmitrija Andrejeviča Muratova. Časopis razkriva, kako uspešni smo pri odpravi smrtne kazni in zakaj sta mir in okolje neločljivo povezana.

Vključene so tudi zgodbe domačih uspehov. Slovenske nevladne organizacije že najmlajše poučujejo o miroljubnih družbah prek delavnic. Pripomogle so k strožji zakonodaji za preprečevanje korupcije in pranja denarja. Nevladne organizacije so za svoje delo pri vzpostavljanju globalnih zavezništev za izboljšanje preglednosti globalnega finančnega sistema bile v začetku leta 2022 prepoznane z nominacijo za Nobelovo nagrado za mir, za delo na področju varstva demokracije pa so prejele nagrado Državljan Evrope, ki jo podeljuje Evropski parlament.

Dostojno življenje za vse rodove
Prek Najboljših novic iz sveta želimo posredovati dobre novice o resničnih dosežkih razvojnega sodelovanja, ki jih več kot 15 let soustvarja tudi Slovenija. Z mednarodnim razvojnim sodelovanjem prispevamo k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju. Hkrati prevzemamo soodgovornost za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti in doseganje trajnostnega razvoja povsod v svetu.

Z uresničitvijo 17 univerzalnih ciljev agende za trajnostni razvoj, ki smo jih sprejeli kot članica OZN, želimo doseči mir in varnost, blaginjo ter dostojno življenje za današnje in prihodnje rodove. Trajnostni razvoj v vseh treh razsežnostih – družbeni, gospodarski in okoljski – je skupna odgovornost nas vseh.

Zgodovina
Projekt z izvirnim naslovom »World’s Best News« se je leta 2010 razvil na Danskem in je zgleden primer konstruktivnega novinarstva ter prostovoljskega angažiranja pri širjenju pozitivnih informacij o ključnih razvojnih temah. V nekaj letih se je razširil v številne evropske države. Najboljše novice iz sveta so v Sloveniji izšle leta 2015, 2016, 2019 (dve izdaji), 2020, 2021 in 2022. Zadnjih pet izdaj je vključevalo uspešne zgodbe slovenskih nevladnih organizacij.

Platforma SLOGA združuje slovenske nevladne organizacije s področja razvoja, globalnega učenja in humanitarne pomoči.

SPOROČILO ZA JAVNOST: https://climateofchange.info/slovenia/wp-content/uploads/sites/10/2022/09/sloga-najboljse-novice-iz-sveta-2022-sporocilo-za-javnost.pdf

Pripravila: PV


Najboljše novice iz sveta 2022 so del projekta Climate of Change, ki ga financirata Ministrstvo RS za zunanje zadeve in Evropska unija. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Vlade Republike Slovenije in/ali EU.

Translate »