Sončna šola Hrastnik – Zadruga Zeleni Hrastnik uvaja prvo zadružno skupnostno sončno elektrarno v Sloveniji

Sončna šola Hrastnik, zgrajena na strehi Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik, predstavlja prvo zadružno skupnostno sončno elektrarno v Sloveniji. Z močjo približno 300 kW bo oskrbovala energetsko skupnost, ki jo je vzpostavila Energetska zadruga Zeleni Hrastnik.

Projekt, podprt s strani Občine Hrastnik in okoljske organizacije Focus, je rezultat sodelovanja med 17 fizičnimi osebami, dvema gospodarskima družbama, občino in občinskima zavodoma. Finančna konstrukcija vključuje vložke zadružnikov, subvencijo ministrstva in kredit Eko sklada. Elektrarna bo oskrbovala stanovanja, javne stavbe ter trgovski prostor, pri čemer bo koristila neto meritev za znižanje stroškov odjemalcev za električno energijo. Zadružni model omogoča članom, da postanejo lastniki elektrarne in hkrati odjemalci, kar prinaša okoljske in finančne koristi.

Projekt je rezultat participativnega pristopa, kjer so lokalni prebivalci aktivno sodelovali pri oblikovanju projekta. Model Sončne šole Hrastnik že priteguje zanimanje drugih občin in predstavlja pomemben korak v smeri demokratičnega upravljanja s skupnimi viri v lokalnih skupnostih.

Kontakti za dodatne informacije in fotografije:

Focus, društvo za sonaraven razvoj: Darja Valenčič, 031 598 104, darja@focus.si
Občina Hrastnik: Kaja Čop, 03 56 54 353, kaja.cop@hrastnik.si

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

Trajnostno Lokalno Globalno II pasica

Translate »