Katastrofalne poplave v Pakistanu, lakota na Afriškem rogu, suša na Kitajskem, suša in požari v Evropi, ogroženost pridelkov, povečevanje cen umetnih gnojil in hrane na svetovnih trgih, grožnja recesije v ZDA, inflacija v EU, globalni učinki ruskega napada na Ukrajino, na proizvodnjo hrane, državni proračuni se tresejo …

Zdi se, kot da bi se znašli skupaj s štirimi jezdeci apokalipse na istem kraju. In če ste prisluhnili Slavoju Žižku na teošnjem Blejskem strateškem forumu, kjer smo razpravljali o mnogih plateh nastajajoče globalne krize, potem ste slišali, da je potrebno tem štirim dodati še petega – digitalizacijo človeških možganov: kaj sploh potem še ostane.

Sliši in bere se strašno, ni pa brezupno. Za optimizem imamo veliko razlogov. Poznamo in srečujemo jih v vsakdanjem življenju. Potreba po sodelovanju, po skupnosti, krepitev družbenih institucij, da delujejo v skupno dobro. Vrednote človeškega dostojanstva, človekovih pravic, svobode, enakosti, demokracije in pravne države – vse te so podlaga za vznik še močnejše solidarnosti med ljudmi. Potrebujemo neizmerno energijo aktivnega državljanstva! Nenazadnje nam tudi digitalizacija prinaša sadove, ki omogočajo lažjo komunikacijo in organiziranje, če jih le uporabimo z zavedanjem, kaj vse lahko povzročijo.

Razvojno sodelovanje je en mehanizem za krepitev razvoja v državah – s kolonialno preteklostjo in post-kolonialno sedanjostjo, izpostavljenih podnebnim spremembam, četudi so k njim prispevale minimalno. Ta mehanizem je odvisen od političnih odločitev v državah donatoricah. Zato je nujno, da v prihodnjih mesecih okrepimo svoje zagovorniške glasove za več solidarnosti, več sodelovanja, več samoomejevanja za skupno dobro.

Nikogar ne smemo pustiti ob strani, smo si zapisali na ravni Združenih narodov z Agendo 2030. To smo slišali večkrat tudi na Blejskem strateškem forumu. Kako resno to mislimo, bomo videli kmalu: ob rebalansu proračuna Vlade Republike Slovenije, ob porazdelitvi bremen draginje med nam, o širini tople dlani vzajemne pomoči, ki bo segla v pomoč in podporo tudi preko meje, na druge kontinente.

In srečno v prihodnjih mesecih.

Albin Keuc

Translate »