Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, in Focus, društvo za sonaraven razvoj, sta v sklopu projekta LIFE IP CARE4CLIMATE izdala publikacijo z naslovom Javni uslužbenci kot gonilo prehoda v nizkoogljično družbo – Smernice za vključevanje blaženja podnebnih sprememb v politike, delovanje institucij in ravnanje posameznika.

Javni uslužbenci s svojim delom pogosto neposredno krojijo pomembne politike in izvajajo aktivnosti povezane s področjem blaženja podnebnih sprememb. Prav tako lahko javna uprava z več kot 10.000 zaposlenimi močno zmanjša emisije toplogrednih plinov na ravni organizacije in posameznikov.

Vpliv dela javnih delavcev na zmanjšanje negativnih vplivov na okolje in podnebne spremembe je različen, odvisen je predvsem od ravni, na kateri delujejo, delovnega mesta, ki ga zasedajo, usmeritve in nalog njihove organizacije ter osebne angažiranosti posameznikov. Večkrat se počutijo nemočni pri uveljavljanju trajnostnih sprememb pri upravljanju organizacije in tudi pri vsebinskem delu. Zato so njihova visoka ozaveščenost, informiranost o podnebnih spremembah in trajnostnih ukrepih, seznanjenost s primeri dobrih praks ter aktivno državljanstvo še kako pomembni za to, da bodo pri svojem delu vedno upoštevali tudi vpliv na podnebje.

S to idejo v mislih sta organizaciji izdali publikacijo s smernicami, ki poleg osnovnih teoretičnih vsebin opisuje tudi primere dobrih praks ter nasvete za okoljsko učinkovitejše delovanje na ravni politik, organizacije ali posameznika ter priporočila za dodatno branje.

Smernice so dostopne tudi v naši knjižnici.

Vir: Focus, društvo za sonaraven razvoj

Translate »