Slovenska filantropija v okviru projekta Slovenska mreža prostovoljskih organizacij vabi k sodelovanju nevladne organizacije, ki bi se rade okrepile na področju prostovoljstva. V intenzivno podporo in mentorstvo na področju prostovoljstva v letu 2019 bodo vključili osem nevladnih organizacij s potencialom. Rok za prijave: 15.2.2019.

Namen podpore je krepitev posameznih nevladnih organizacij, da z dobro organiziranim prostovoljskim delom laže dosegate svoje poslanstvo, s pridobljenim znanjem skrbite za kakovostno delo s prostovoljci in širite svoje aktivnosti.

Podpora Slovenske filantropije bo vključevala:

  • intenzivno petdnevno usposabljanje oseb, ki so odgovorne za prostovoljstvo v organizacijah (pridobili boste znanje, kako pripraviti organizacijo na prostovoljsko delo in voditi prostovoljce, spoznali načine pridobivanja in izbora prostovoljcev, uveljavljanje Zakona o prostovoljstvu v praksi, raziskovali motivacijo in najboljše načine nagrajevanja prostovoljcev, spoznali razloge za konflikte v prostovoljstvu in pristop k njihovemu reševanju; delali bomo na konkretnih primerih, se učili drug od drugega in iskali načine izboljšanja organiziranja prostovoljskega dela v sodelujočih organizacijah);
  • svetovanje in mentorstvo v elektronski obliki, po telefonu ali osebno;
  • možnost 4-urne delavnice na sedežu vaše organizacije na temo s področja prostovoljstva, ki lahko najbolj pripomore k boljšemu delu (lahko je namenjena prostovoljcem, zaposlenim, upravnim, strokovnim odborom, partnerskim organizacijam; najpogostejša tema v zadnjem letu je bila motiviranje in nagrajevanje prostovoljcev).

PRIJAVA

V kolikor menite, da bi vam ta znanja koristila in omogočila, da prostovoljstvo v vaši organizaciji prestavite na višjo raven, do 15. februarja 2019 pošljite v celoti izpolnjeno prijavnico na slovenska@filantropija.org.

IZBOR

Pogoji sodelovanja in kriteriji so podrobno predstavljeni tukaj. Med prijavami bo tričlanska komisija na Slovenski filantropiji naredila izbor.

Pomembno: Prostovoljska organizacija zagotovi vsaj enega predstavnika, ki je v organizaciji odgovoren za prostovoljstvo in se bo udeležil celotnega 5-dnevnega usposabljanja ter pripravil načrt izboljšav prostovoljstva v organizaciji. Zaželeno je, da organizacije zagotovijo sodelovanje dveh predstavnikov, saj se je po dosedanjih izkušnjah izkazalo, da je medsebojna podpora pri uvajanju sprememb v organizacijo zelo dragocena. Udeleženci usposabljanja bodo v svojih organizacijah namreč po zaključenem procesu podpore skrbeli za to, da bo kakovostno delo s prostovoljci ostalo stalna praksa.

DOGOVOR

Z izbranimi organizacijami bomo sklenili pisni dogovor o sodelovanju v procesu strokovne krepitve na področju prostovoljstva.

USPOSABLJANJE

Usposabljanje bo potekalo v Novem mestu v dveh delih:

  1. del (tri dni od 9.00 do 16.00): 6. – 8. marca 2019
  2. del (dva dni od 9.00 do 16.00): 28. in 29. marca 2019

Gostitelj usposabljanja je Društvo za razvoj prostovoljnega dela Novo mesto. Točna lokacija v Novem mestu bo sporočena naknadno.

Usposabljanje je brezplačno. Organizator poskrbi za napitke in prigrizke v odmorih, ostalo prehrano in morebitno bivanje pa morajo zagotoviti organizacije same.

V času med prvim in drugim delom usposabljanja udeleženci pripravijo načrt izboljšav na področju prostovoljstva na podlagi prepoznanih priložnosti znotraj posamezne organizacije. Načrt predstavijo na drugem delu usposabljanja.

Izvajalca usposabljanja: Tjaša Arko in Jaka Matičič.

POTRDILO

Po končanem usposabljanju bodo udeleženci prejeli potrdilo o opravljenem 40-urnem intenzivnem usposabljanju. Prejmejo ga samo tisti udeleženci, ki svoje obveznosti opravijo v celoti.

INFORMACIJE

Za vaša dodatna vprašanja so vam na voljo na tjasa.arko@filatnropija.org

Prijazno vabljeni k razvoju kakovostnega prostovoljstva!

Translate »