Brezsmrtni večkotumetnik Marko Brecelj – predsedoval je Društvu prijateljev zmernega napredka, ki je soustanoviteljica platforme SLOGA – je utelesil format odgovorne in vztrajne neuklonitve predsodkom, pristranostim, zlobi ter kar je še tovrstnih človeških lastnosti, ki delujejo na račun skupne in javne koristi.

Ena od osnov organizirane civilne družbe je nenasilna, neposredna akcija, javno prizadevanje za vsebine, ki ponavadi nimajo močnih institucionalnih podpornikov. Ali pa je institucionalni okvir tako močan, da se mu zdi, da se ni potrebno ozirati na glasove, ki se slišijo iz dolin civilnodružbenih, nevladnih pobud in prizadevanj. Civilna družba se ne uklanja takšni moči, četudi ni povsem neprizadeta, ko le-ta odloča o razpisih. Vsaka oblast potrebuje nadzor civilne družbe, da se ne spremeni v absolutno oblast. Ker, kot vemo, absolutna oblast korumpira absolutno. Pri tem ni obračanja glave vstran.

Tudi za srečanje voditeljev in nekaj voditeljic držav članic Afriške unije in Evropske unije, šesto po vrsti, velja, da civilna družba ni bila vključena v proces njegove priprave. Res je, da si Evropska komisija z izvedbo Afriško-evropskega tedna kot niza spremljevalnih dogodkov prizadeva vzpostaviti možnost za izmenjavo med “voditelji” in “deležniki”.  A to ni dovolj – glas civilne družbe bi moral biti prezentiran v prostoru, kjer se bo vrh odvijal.

Manko vključenosti civilne družbe, smiselne in smotrne po vseh kriterijih dobrega upravljanja, nam pove, da celoten proces oblikovanja “partnerstva enakih” med AU in EU zahteva našo dodatno pozornost. Kot civilna družba, ki povezuje izkušnje delovanja na dveh kontinentih, s skupno zgodovino kolonialne in post-kolonialne preteklosti, vemo, da mora veljati reklo “nič o nas brez nas” tudi na tem področju, področju razvojnega sodelovanja.

Glas oblikujemo v skupni izjavi, ki nastaja pod okriljem združenja CONCORD. Izjavo bomo posredovali voditeljicam in voditeljem držav obeh unij, pred njihovim srečanjem prihodnji četrtek v Bruslju na 6. vrhu AU in EU.  Uvodni del skupne izjave je dostopen tukaj. Svojo podporo lahko sporočite na naslov Riccardo Roba, do jutri, do petka, 11. februarja do 12.00.

Svoj glas bomo uglasili tudi na Forumu civilno družbenih organizacij, ki bo 15. februarja 2022. Registracija je še mogoča – opravite jo lahko tukaj.

Skratka, še je čas za aktivno podporo z namenom, da okrepimo svoj glas. Glas, ki se zavzema za tranparentno, vključujoče in odgovorno sodelovanje deležnikov pri izvajanju skupne afriško-evropske strategije. Nenazadnje bo na vrhu govora o sredstvih za investicije v infrastrukturo, promet, energetiko, za digitalni in zeleni prehod. Iz izkušenj vemo, da brez javnega nadzora tovrstne investicije niso nujno skladne z zahtevami ciljev trajnostnega razvoja. Brez našega glasu pač ne gre.

Zato podpišite skupno izjavo in se nam pridružite na forumu.

Albin Keuc


Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« financira Evropska unija in izvajajo Združenje nemških razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij (VENRO), Portugalska platforma nevladnih razvojnih organizacij (Plataforma ONGD), SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, ter Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD). Projektne aktivnosti v Sloveniji sofinancirata Evropska unija, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za javno upravo (iz Sklada za nevladne organizacije). Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev.

Translate »