Objavljamo komentar Tanye Cox, direktorice CONCORD Europe:

Do vrha EU-AU so le še trije tedni, vendar je bila civilna družba izključena iz dejanskega vpliva na obliko in verjetne rezultate vrha. Zdaj je očitno prepozno. Vsekakor ne zato, ker bi se ne trudili. Tudi ne zaradi pomanjkanja časa, saj smo institucije EU pozivali k pripravam že od lanske preložitve vrha. Namesto tega je civilna družba v precepu med institucionalno ureditvijo v Bruslju in tem, katera institucija (ali služba) je pripravljena – ali pa tudi ne – upoštevati naša stališča.

Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je tisti, ki bo uradno gostil vrh EU-AU in vodil pogajanja z afriškimi partnerji. Kabinet predsednika Michela vsaj trdi, da je odprt za civilno družbo in da se mu zdi pomembno, da lahko civilna družba prispeva k vrhu.

Kljub zagotovilom je nejasnosti še več! Nenazadnje tudi zato, ker predsednik Michel ni menil, da je treba v njegovem kabinetu imenovati osebo za zvezo s civilno družbo. Za odnose z Evropskim parlamentom je zadolžen nekdo, ki se ukvarja s civilno družbo. Nekdo je zadolžen za stike z možganskimi trusti in akademskim svetom. Ni pa nikogar za civilno družbo. Vsaj na spletni strani kabineta to ni razvidno.

Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD), ki jo vodi visoki predstavnik/podpredsednik Josep Borrell, je prav tako pomembna za vrh, tudi zaradi svoje vloge pri pripravi sklepnega dokumenta – tako imenovane deklaracije. Vendar je ESZD eden najmanj odprtih in preglednih organov EU. Ustanovljena je bila leta 2011, da bi služila kot “diplomatska roka” Bruslja, z leti pa je pridobila na pomenu in moči ter se bo – ob ponovnem osredotočanju na geopolitične realnosti – še naprej krepila. Tudi zato, ker GD INTPA, ki zdaj praznuje prvi rojstni dan po preoblikovanju iz GD DevCo, postaja bolj podoben razvojni agenciji kot pomembnemu oblikovalcu politike in “partnerju” na mednarodnem prizorišču.

Kje je torej GD INTPA, edini organ Komisije, ki je pripravljen s civilno družbo razpravljati o politiki, načrtovanju programov in diplomatskih ukrepih? Na žalost je na tretjem mestu. Kljub prisotnosti predsednice Ursule von der Leyen in komisarke Urpilainen na vrhu. Kot taka ima žal malo vpliva na razprave ali rezultate vrha.

To ni slabo le za civilno družbo, temveč tudi za način vodenja vrha, njegove odločitve in za ljudi, ki bodo te odločitve sprejemali. Zakaj?

Če naj bodo politike, pogajanja, izjave in naložbeni paketi uspešni (in s tem mislim na izboljšanje blaginje države in blaginje ljudi), morajo biti ljudje v njihovem središču. Težko si je predstavljati temo, ki ne bi bila povezana z ljudmi. Gospodarstvo je povezano z ljudmi (ker ga brez ljudi ne bi bilo), podnebne spremembe so povezane z ljudmi (ker jih brez ljudi ne bi bilo), energija je povezana z ljudmi (kdo jo zagotavlja, kdo jo uporablja) itd. Zato je očitno, da je vsaka od tem vrha povezana z ljudmi!

Ta pristop, osredotočen na ljudi, je temeljna dejavnost civilne družbe, vendar pa ni samoumeven za Evropsko službo za zunanje delovanje ali Svet. GD INTPA si je na številnih področjih vsaj prizadeval za pristop, osredotočen na ljudi, čeprav ga morda ni vedno dosegel. Vendar to na prihajajočem vrhu ne bo imelo velike teže.

Poleg trenj in razlik med institucijami in službami EU, ki se pojavljajo pred vrhom EU-AU, lahko zdaj dodamo še izrazitejšo in nacionalistično vlogo številnih držav članic EU, ki sprejemajo zunanjepolitične pobude v korist svojih interesov. Med njimi je na primer Francija, ki trenutno predseduje Evropskemu svetu. Predsednik Macron je odnose z Afriko in reformo “Francafrique” uvrstil na prvo mesto šestmesečnega dnevnega reda. Kako to prispeva k “enakopravnemu in poštenemu partnerstvu” med EU in Afriko, je manj jasno.

Jasno pa je, da se civilne družbe ne jemlje resno kot partnerja, ki bi lahko prinesel prave rešitve za medsebojno prepletanje in povečevanje globalnih izzivov. Sodelovanje civilne družbe ni le “odkljukanje”. Prav tako ni ovira pri doseganju rezultatov. Civilna družba, tako afriška kot evropska, je gonilna sila, ki lahko prihodnje partnerstvo pripelje naprej in mu pomaga izboljšati življenje ljudi.

Translate »