Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo 22. junija objavil najavi dveh javnih razpisov za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju spodbujanja in zaščite pravic otrok ter zaščite otrok, ki so bili žrtve nasilja, za leto 2016.
Najavljena sta naslednja dva razpisa:

1.    Krepitev zmogljivosti strokovnjakov, ki delajo na področju azila in migracij, za učinkovitejše delo na področju varstva pravic otrok in njihove zaščite (prijavite lahko projekte v vrednosti nad 100 000 EUR, sofinancira se do 80% upravičenih stroškov)

2.    Podpora celostnim, multidisciplinarnim in v otroka usmerjenim pristopom k delu z otroki, ki so bili žrtve nasilja (prijavite lahko projekte v vrednosti nad 75 000 EUR, sofinancira se do 80% upravičenih) stroškov.

Razpisa se odpreta 13. septembra 2016!

Več o razpisu

Translate »