Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je 22. junija v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo objavil najave petih javnih razpisov za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja pravic, ki izhajajo iz evropskega državljanstva, boja proti diskriminaciji ter preprečevanja in boja proti nestrpnosti za leto 2016.

Datum odprtja in rok prijave sta odvisna od teme, na katero se prijavljate. Zgoraj navedeni rok prijave se nanaša na iztek zadnjega razpisa v okviru programa!

Najavljenih je naslednji pet razpisov:

1.    Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju vključevanja evropskih državljanov, ki živijo izven svoje države, v družbeno in politično življenje v državi gostiteljici (predvideni datum odprtja razpisa: 17. november 2016; rok prijave: 17. januar 2017)

2.    Javni razpis za sofinanciranje nacionalnih in mednarodnih projektov na področju nediskriminacije in vključevanja Romov (predvideni datum odprtja razpisa: 15. december 2016; rok prijave: 28. februar 2017)

3.    Omejeni javni razpis, namenjen podpori nacionalnim romskim platformam (predvideni datum odprtja razpisa: 27. september 2016; rok prijave: 29. november 2016)

4.    Javni razpis, namenjen podpori oblastem v državah članicah pri identifikaciji in izmenjavi dobrih praks na področju implementacije okvirnega sklepa Sveta o boju protirasizmu in ksenofobiji v skladu s kazenskim pravom (predvideni datum odprtja razpisa: 15. september 2016; rok prijave: 5. januar 2017)

5.    Podpora dialogu in izmenjavi dobrih praks na področju spodbujanja strpnosti in medsebojnega spoštovanja (predvideni datum odprtja razpisa: 15. september 2016; rok prijave: 5. januar 2017)

Translate »