Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravlja novo resolucijo o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do leta 2030. Pri tem se obračajo na strokovnjakinje oziroma strokovnjake in prosijo za mnenja o predlaganih ključnih ciljih na posameznih vsebinskih področjih. Na podlagi ciljev bodo pristojna ministrstva pripravila konkretne ukrepe in dejavnosti za njihovo dosego. 

Z anketnim vprašalnikom se želijo že v najzgodnejši fazi priprave osnutke nove resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških posvetovati z glede okvirnih ciljev resolucije na šestih tematskih področjih, na podlagi katerih bodo posamezna ministrstva oblikovala konkretne ukrepe za njihovo doseganje. Cilji sledijo EU in mednarodnim priporočilom na tem področju ter izhajajo iz analize stanja v Sloveniji. Sprejem resolucije, ki bo zajemala obdobje 2021-2030, je previden marca prihodnje leto.

Anketa bo dostopna do 1. 9. 2020https://www.1ka.si/a/289536

Translate »