IMVF (Instituto Marques de Valle Flor), partner konzorcija Climate of Change, je v angleškem jeziku izdal publikacijo »Development and Climate Change: Impacts and (Un)sustainability«.

Ker so razvojni izzivi večdimenzionalni in soodvisni, je skladnost politik za razvoj (Policy Coherence for Development – PCD) bistvenega pomena za uresničitev Agende 2030. Medtem ko vstopamo v zadnje desetletje Agende 2030, moramo okrepiti prizadevanje za povečanje pozitivnega učinka politik in učinkovitosti razvojnih procesov, kar je še toliko bolj pomembno v primeru podnebnih sprememb, saj znanstveniki poudarjajo, da je naslednjih 10 let ključnih.

Publikacija IMVF analizira nekatere glavne izzive in nekatere (ne)skladnosti medsebojne povezanosti med podnebnimi spremembami in razvojem. Poleg zdrastvene krize kot posledice Covida-19, obstajata tudi gospodarska kriza in že obstoječa podnebna kriza, zaradi česar je skladnost politik toliko bolj pomembna.

Publikacija na kratko analizira medsebojne povezave med podnebnimi spremembami in razvojem ter ugotavlja neskladnosti v politikah. To omogoča pripravo priporočil, da lahko na bolj skladen in celovit način prispevamo k bolj pravičnemu, trajnostnemu in vključujočemu svetu.

Ugotovitve in priporočila so prispevek portugalskemu predsedovanju Svetu EU.

Pripravila: Mateja Skrt


Publikacijo je omogočil projekt Climate of Change, ki ga sooblikuje in izvaja 16 organizacij civilne družbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Projekt financira Evropska unija. Izražena stališča ne predstavljajo stališč Evropske unije.