Ministrstvo za pravosodje je 23. januarja 2019 na svoji spletni strani objavilo novico, da je je (oz. bo kmalu) odprtih več razpisov Evropske komisije v programih Pravosodje ter Pravice, enakost in državljanstvo. Roki za prijave so različni za posamezni razpis.

Na razpisih je možno kandidirati za do 90% sofinanciranje različnih projektov s področja pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah, pravic žrtev, procesnih pravic oseb osumljenih ali obtoženih storitve kaznivega dejanja, e-pravosodja, izobraževanja in usposabljanja na področju pravosodja, pravic otrok, preprečevanja nasilja nad otroci, mladimi in ženskami, spodbujanje enakosti spolov, državljanskih pravic, zaščite osebnih podatkov, preprečevanja nediskriminacije, boja proti rasizmu, ksenofobiji, homofobiji in ostalim oblikam nestrpnosti, promocije in zaščite pravic invalidov ter podpore Evropski pravosodni mreži in nacionalnim platformam za Rome.

Sredstva za doseganje teh ciljev lahko pridobijo nevladne organizacije, pravosodni organi, javni organi in druge organizacije (fakultete, inštituti…), ki se ukvarjajo z navedenimi področji. 

Usposabljanje, vzajemno učenje, izmenjave dobrih praks, priprave analiz (vključno s študijami in raziskavami), IT rešitve so glavne vrste dejavnosti, ki se financirajo iz programov.

Vir: Urad za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč Ministrstva za pravosodje 

Translate »