V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (sklop 1) in evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR (sklop 2) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju spodbujanja trajnostnega razvoja in miru ter spoštovanja človekovih pravic in demokracije v Jemnu.
V okviru sklopa 1 se lahko na razpis prijavijo nevladne organizacije iz Jemna, držav članic EU, držav EEA, držav upravičenk v okviru instrumenta ENI ter držav v razvoju kot jih opredeljuje seznam OECD/DAC. V okviru sklopa 2 se lahko na razpis prijavijo nevladne organizacije, geografskih omejitev ni.

Rok za prijavo: 31. marec 2021

Vir: CNVOS

Translate »