V okviru več programov za razvojno sodelovanje je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju preprečevanja konfliktov in spodbujanja miru ter dobrega okoljskega upravljanja v Mozambiku.

Razpis ima tri sklope:

sklop 1: izvajanje pobude za nacionalno spravo

sklop 2: spodbujanje vključujočega, spolno občutljivega in odgovornega upravljanja na lokalni ravni

sklop 3: spodbujanje dobrega okoljskega upravljanja in trajnostne rabe naravnih virov

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije, vključno z nevladnimi neprofitnimi organizacijami in neodvisnimi ustanovami, ter njihove mreže na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni, s sedežem v Mozambiku ali eni od držav članic EU. Mednarodni prijavitelji morajo biti v času oddaje vloge registrirani v Mozambiku.

Rok: 11. april 2022

Vir: CNVOS

Translate »