Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost Nemčije (BMU) je objavilo razpis za sofinanciranje podnebnih projektov v okviru Evropske pobude za podnebje (EUKI). Razpis je odprt med od 1. marca do 12. aprila 2019 in je namenjen NVO, think-tankom, skupnostim in drugim neprofitnim organizacijam, ki želijo prijaviti ideje za projekte, ki naslavljajo pospeševanje implementacije Pariškega sporazuma v Evropi in prispevati k dialogu znotraj Evrope.

Cilj je čezmejno sodelovanje evropskih organizacij na podnebnih projektih, kar je tudi eden izmed ključnih ciljev EUKI. Na razpis se lahko prijavijo neprofitne pravne osebe (nevladne organizacije, lokalne skupnosti, raziskovalne institucije in univerze) iz držav članic EU, program je prioritetno namenjen državam srednje, vzhodne, jugovzhodne in južne Evrope. Projekti so lahko na temo razvoja kapacitet, ustanavljanja mrež, implementacije politik in meril, razvoj strategij in izvedba študij izvedljivosti, projekti za dialog, osveščanje ali izobraževanje. Projekti so lahko vredni med 50,000 in 350,000 EUR in morajo biti končani pred marcem 2022. Več informacij

Rok za prijave je 12. april 2019.

Translate »