Svet Evrope je v okviru programa Democratic and Inclusive School Culture in Operation (DISCO) objavil razpis za sofinanciranje manjših projektov na področju izobraževanja za demokratično državljanstvo in izobraževanja za človekove pravice. Rok za prijavo je 31.12.2018.

Na razpis se lahko prijavijo neprofitne pravne osebe javnega in zasebnega prava (vključno z NVO), ki delujejo na področju izobraževanja za demokratično državljanstvo in človekove pravice ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje. Prednost bodo imeli prijavitelji iz držav, ki v programu še niso sodelovale – med njimi je tudi Slovenija.

V sklopu razpisa bo Svet Evrope podprl 2-8 projektov, ki trajajo do 7 mesecev, v vrednosti od 10 000 do 50 000 EUR.

Več razpisov najdete tudi na straneh CNVOS.

Translate »