Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje in kulturo je objavil razpis za pridobitev akreditacije Erasmus na področjih izobraževanja odraslih, poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter šolskega izobraževanja. Akreditacije Erasmus so orodje, namenjeno organizacijam za izobraževanje in usposabljanje, ki želijo vzpostaviti čezmejne izmenjave in sodelovanje.

Organizacijam z akreditacijo Erasmus bo omogočen poenostavljen dostop do možnosti financiranja v okviru ključnega ukrepa 1 prihodnjega programa (2021–2027). Pogoji za dostop akreditiranih organizacij do financiranja bodo določeni v letnih razpisih za zbiranje predlogov, ki jih objavi Evropska komisija.

Podelitev akreditacije Erasmus potrjuje, da je prijavitelj pripravil načrt za izvedbo visokokakovostnih aktivnosti mobilnosti in za uporabo teh aktivnosti za izboljšanje svoje ponudbe izobraževanja in usposabljanja. Ta načrt se imenuje načrt Erasmus in je ključni del prijave za akreditacijo Erasmus.

Specifični cilji po področjih so navedeni v pravilih za oddajo prijav.

Upravičenci

Prijavo lahko oddajo samo prijavitelji, ki imajo pravno osebnost v smislu Uredbe (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa „Erasmus+“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi sklepov št. 1719/2006/ES, 1720/2006/ES in 1298/2008/ES.

Prijavo za akreditacijo Erasmus lahko oddajo prijavitelji s sedežem v eni od naslednjih držav: — države članice Evropske unije, — tretje države, pridružene programu, pod pogoji, določenimi v pravni podlagi.

Da bi bili prijavitelji upravičeni na vsakem od treh področij, ki jih zajema ta razpis, morajo biti poleg tega s strani nacionalnih organov svoje države priznani kot ena od upravičenih vrst organizacij, kot je opisano v pravilih za oddajo prijav.

Predhodne izkušnje s programom Erasmus+ (2014–2020) niso potrebne.

Rok za prijavo je 29. 10. 2020. Več o pogojih na spletni strani.

Vir: CNVOS

Translate »