Slovenska filantropija v okviru projekta Slovenska mreža prostovoljskih organizacij razpisuje natečaj za podelitev naziva NAJ MENTOR PROSTOVOLJCEV in NAJ MENTORICA PROSTOVOLJCE.

Natečaj v letu 2020 poteka tretjič, nazive pa se podeljuje aktivnim mentorjem in mentoricam za delo, opravljeno v letu 2019.

Namen natečaja je prepoznavanje dela odličnih mentorjev in mentoric ter koordinatorjev in koordinatoric prostovoljcev kot ključnih nosilcev organiziranega prostovoljstva, priznavanje pomena in vrednosti njihovega dela ter promocija njihovega prispevka h kakovosti prostovoljstva.

Vabijo vse organizacije, članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij, da predlagajo mentorja, koordinatorja, organizatorja ali vodjo prostovoljcev, ki ga oz. jo prepoznavate kot osebo, ki si s svojim delom zasluži ta naziv.

Razpis in vsi obrazci potrebni za oddajo prijave so dostopni na spletni strani www.prostovoljstvo.org na povezavi https://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/priznanja-nagrade-natecaji/naj-mentor/ica-prostovoljcev-2019.

Obravnavane bodo vse popolne prijave s prilogami (podpisanimi in skeniranimi), ki bodo prispele do 30. aprila 2020 na poštni naslov:

Slovenska filantropija

Cesta Dolomitskega odreda 11

1000 Ljubljana

s pripisom Naj mentor in Naj mentorica prostovoljcev

ali elektronski naslov: slovenska@filantropija.org z zadevo Naj mentor in Naj mentorica prostovoljcev

Nazivi bodo podeljeni v okviru Nacionalnega tedna prostovoljstva na Slovesnem dnevu prostovoljstva 25. maja 2020.

Kontaktna oseba: Andreja Hleb, andreja.hleb@filantropija.org, 01 433 40 24.

Translate »