Evropski program za integracijo in migracije je objavil razpis za oblikovanje pravičnih in učinkovitih sistemov za migracije, ki je namenjen NVO, ki delujejo na nacionalni ali EU ravni. Rok za oddajo prijav je 11. oktobra 2019.

V preteklih letih so EU in njene države članice vložile veliko napora za zmanjševanje neregularnih migracij. A cilj – oblikovanje pravičnih in učinkovitih sistemov za migracije – je lahko dosežen na različne načine. Trenutno prevladujoč pristop za nadzor migracij je bil v večji meri interpretiran v smislu odvračanja in pregona.
Ta razpis pa se osredotoča na dve specifični manifestaciji takšnega pristopa, ki ovirajo humane in trajnostne odzive:
  • pojav novih oblik de facto pripora
  • pomanjkanje alternativnih poti za ureditev statusa.

Več informacij in razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS

Translate »