European Environmental Buro je objavil razpis za sofinanciranje treh lokalnih projektov na temo zasledovanja in promocije ciljev trajnostnega razvoja (SDGs).

Projektni predlogi, katerih višina sofinanciranja lahko znaša do 7.000 evrov morajo informirati in krepiti kapacitete o spremljanju uresničevanja Agende 2030 in njenem vplivu za EU državljane.

S projektnimi predlogi se lahko prijavijo lokalne nevladne organizacije.

Podrobnejše informacije o razpisu lahko najdete tu.

Translate »